Zpět na přehled projektů

Dům s šamotovým srdcem a červeným kabátem

přidal/a Filip, okres Praha-východ

Proč právě tato stavba?

Protože může sloužit jako inspirace, jak na prostém půdorysu s použitím standardních stavebních postupů a běžných technologií postavit nekonvenčně a útulně vypadající úsporný dům skvěle odolávající letním vedrům a krutým zimám, který přes všechny své neobvyklé charakteristiky, zapadá mezi ostatní stavby v okolí.

1) Volba stavebního materiálu a způsobu výstavby

Volba materiálu Ytong, nebyla první automatická volba, spíše jsem k tomuto konkrétnímu materiálu dospěl podrobným studiem vlastností různých stavebních materiálů. Ytong mě přesvědčil tím, že se s ním dá velmi snadno dospět ke stavbě s malými tepelnými mosty, materiál skvěle distribuuje vodní páry, je relativně lehký, přesto konstrukce s ním dosahují střední úrovně akumulace, což je obrovská výhoda v zimě proti lehkým stavebním konstrukcím a v létě proti těžkým stavebním konstrukcím. Navíc je tu skvělá podpora výrobce v různých edukativních materiálech (tepelné mosty, statika, pracovní postupy) a doprovodných službách.

Moc se mi líbí možnost snadno vytvářet v tomto materiálu relativně čistě rýhy a otvory pro kabely a jiné instalace a pak je v případě použití hladkých (sádrových) omítek snadno zahlazovat, po přemalování téměř beze stop. To oceňuji při mimořádných úpravách elektroinstalace.

Způsob výstavby byl kombinovaný. Na stavbě se celkem vystřídalo 11 mnou koordinovaných subjektů (stavební firmy a odborná řemesla) a některé práce, zejména v interiéru, jsem si musel provést sám.

2) Co určilo vzhled domu, jak vznikal návrh, práce architekta

Vzhled stavby byl určen tvarem pozemku a stavební plochou nevhodnou pro postavení bungalovu kvůli vzrostlým stromům. Původně jsem si myslel, že použiji nějaký katalogový projekt, ale postupně jsem si vytvořil svůj vlastní návrh rozvíjený několik let, včetně řešení některých stavebních detailů. Nemohu samozřejmě popřít vliv tisíců zhlédnutých staveb (během rozhodování, co vlastně chci).

Architekt na základě mých výtvarných návrhů připravil dokumentaci pro stavební úřad (s navrženým stavebním materiálem) a vhodně umístil dům na pozemek. Protože přesně znal poměry v lokalitě stavby, dům „zakopal“ do terénu. Stavba tolik neční nad terén a je lépe chráněna před větry ze západní strany. Dům je postaven tak, aby byl co nejlépe chráněn před letní výhní bez použití klimatizace a žaluzií.

3) Stručný technický popis domu

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s jednoduchým půdorysem a krytou dřevěnou verandou opatřenou slunolamy rozkládající se kolem tří stran domu. Zvolen byl stavební materiál Ytong Lambda + tl. 375mm s dodatečně instalovanou minerální izolací tl.100mm. V domě jsou v přízemí vystavěny akumulační příčky ze zdiva SILKA o tl. 200mm. Střešní konstrukce je vazníková. Půdní prostor je provětrávaný s OSB záklopem, oddělenou provětrávanou mezerou a vysoko-odrazivou hliníkovou střešní krytinou bránící přehřívání i v nejparnějším létě.

Veškeré stavební překlady v obvodovém plášti (U-Profily, NOP překlady tl. 300) , věnce a pozednice jsou zatepleny 60mm izolací z fenolické pěny. Stropní konstrukce je zateplena 180mm izolačními panely PIR. Podlaha je zateplena PIR panely o celkové tl. 100mm. Omítky jsou sádrové. Okna jsou plast-hliníková, opatřena trojskly a jsou uložená v tepelné izolaci ve vnějším líci zdiva.

 

 4) Kamna – šamotové srdce domu

Vzhled kamen v 1NP jsem si vypiplal křivku po křivce, plochu po ploše a spolu s teraccem na podlaze přecházejícím plynule z předsíně do obýváku do (hasiči předepsané) ochranné plochy kolem kamen a jejich soklu, tvoří naprosto originální a funkční přínos do našeho domu. Vzhled vrchního dílu kamen ve 2NP byl dán tvarem jádra.

Pro stavbu kamen s hypokaustem a systémem tahů jsem oslovil zkušenou rakouskou firmu sídlící v Salzburgu s dlouhou zkušeností se stavbou tohoto typu kamen. Líbila se mi životnost kamen srovnatelná s životností zděné stavby, reálná účinnost a jednoduchá obsluha s jedním přiložením paliva denně. Kamna stavěli čeští zkušení kamnáři dle výrobcem dodaných plánů pro stavbu jader a materiálu (šamotové tvarovky a dlaždice). Obálka kamen (hypokaust) byla kamnáři realizována dle mnou dodaných výtvarných návrhů, výrobce dodal pouze potřebné množství šamotových dlaždic a speciální keramické omítací malty.

Výsledek velmi dominantním způsobem ovlivnil vzhled obývacího pokoje. Instalovaná kamna o celkové hmotnosti cca 2t (s doprovodnými sousedícími akumulačními hmotami cca 6t) procházejí oběma poschodími. Hlavní část kamen je instalovaná v obývacím pokoji a její část hypokaustu zasahuje do pracovny a předsíně. Spodní díl kamen poskytuje průměrný výkon 3-4kW po dobu 10h. Kamna kouřovodem pokračují do vrchního podlaží, kde je kouřovod zaústěn do malé vrchní části kamen poskytující průměrný výkon 0,5-1kW po dobu cca 6-8h. Vrchní díl kamen a jeho obálka zasahují do prostoru chodby a obou dětských pokojů. Dále je už kouřovod sveden do komína. Délka trasy spalin v kamnech, než jsou svedeny do komína, je více jak 7m.

5) Ostatní technologie – co tam není, nemůže se rozbít

Má práce servisního technika mě přivedla k zásadní změně pohledu na celou problematiku používání pokročilých technologií. Rozhodl jsem se nechat instalovat jen primitivní na sobě nezávislé systémy s relativně dlouhou životností a jednoduchou obsluhou, případně skoro žádnou údržbou.

El. Topení: Vytápění každého pokoje je pomocí elektrického podlahového topení. V každé místnosti je příprava pro instalaci infrapanelů.

Ohřev TUV: Pouze obyčejný bojler.

VZT: V době hrubé stavby jsem nechal rozvést i VZT potrubí s tím, že si VZT jednotku s rekuperací pořídím třeba za deset let. Nakonec se ukázala nutnost instalovat jednotku docela záhy po dokončení stavby. Řízená výměna vzduchu významným způsobem zlepšila kvalitu prostředí v domě.

6) Jak se v tom žije ?

Má rodina nemá výhrad, je naprosto spokojená a z hlediska dispozic bychom nic neměnili. Pokud budeme stavět příště, tak jen doufám, že to bude ve větším klidu, bez chaosu a bez stresu jak to celé dopadne.

Komentáře